TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07176
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Cát Lộc CL, hình
Cát Lộc CL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê, chè (trà), ca cao.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thảo Lan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN S20 đường 13, KDC Ehome4, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM