TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07177
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DL Bệnh Viện Da Liễu Thái Bình THAI BINH DERMATOLOGY HOSPITAL, hình
DL Bệnh Viện Da Liễu Thái Bình THAI BINH DERMATOLOGY HOSPITAL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Bệnh viện, dịch vụ y tế tại Bệnh Viện.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.11.03 05.07.03 24.11.03 26.01.01 26.11.03 26.11.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bệnh viện da liễu Thái Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 278 đường Trần Thánh Tông, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM