TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07179
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VN INNOVATION, hình
VN INNOVATION, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu sinh học; lập trình máy tính.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "VN", "INNOVATION".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.11.12 26.15.01 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tập đoàn VN INNOVATION GROUP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 01 nhà N7A, đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM