TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07181
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU asset.vn, hình
asset.vn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quản lý quá trình đặt hàng; cập nhật tư liệu quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; phân tích giá thành; biên tập số liệu thống kê; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa cơ sở dữ liệu thông tin vào hệ thống máy tính; giới thiệu sản phẩm; quản lý tư liệu bằng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 36 Quản lý bất động sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản. 42 Lập trình máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "asset.vn".
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.24 07.03.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên ASSET.VN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 216 Nguyễn Hoàng, khu phố 05, phường An Phú, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM