TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07183
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU FATFE
FATFE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH BRV HEALTHCARE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu A, số 181 đường số 09, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LACOM CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM