TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07189
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Viet Thai Dẫn Nguồn Năng Lượng Trường Tồn T V, hình
Viet Thai Dẫn Nguồn Năng Lượng Trường Tồn T V, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Dây nhôm, lá nhôm; dây cáp điện; cáp đồng trục; dây dẫn điện; cuộn dây điện; cáp dẫn điện; cáp điện. 09 Dây cáp điện; cáp đồng trục; dây dẫn điện; cuộn dây điện; cáp dẫn điện; cáp điện. 35 Mua bán dây cáp điện, đồng thau, nhôm, sắt thép, vật liệu xây dựng kim loại.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Dẫn Nguồn Năng Lượng Trường Tồn".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM