TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07192
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CAOGIALOC
CAOGIALOC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ làm tóc, dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ xăm hình, dịch vụ trang điểm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đoàn Duy Cao
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Chuối, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM