TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07195
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Minh Nhật Chao Đặc Biệt Vì Sức Khỏe Cộng Đồng hình
Minh Nhật Chao Đặc Biệt Vì Sức Khỏe Cộng Đồng hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Tương ớt [gia vị]; ớt [gia vị]; gia vị được làm từ chao.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.06 25.01.09 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quý Nhật
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố 61, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/01/2021) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM