TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07199
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU OLDMANEMU, hình
OLDMANEMU, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Phụ kiện xe ô tô cụ thể là: giảm xóc cho ô tô.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.07 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Cao Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 56 Huỳnh Thị Phụng, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM