TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07204
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SHIMA
SHIMA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất nhập khẩu Huy Khang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/02/2020) 166: Phản đối cấp (24/03/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM