TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07208
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MOLIHUA
MOLIHUA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất nhập khẩu Huy Khang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (23/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM