TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07220
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Queen's Alice
Queen's Alice
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày dép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Kim Vy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 177/53 liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM