TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07221
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TCS Trùm Chuyên Sỉ, hình
TCS Trùm Chuyên Sỉ, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo thời trang.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Trùm Chuyên Sỉ".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.02 26.01.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Thời trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 236 đường Hoàng Diệu 2, khu phố 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM