TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07222
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hải Cua Bánh Canh Cua Cà Mau, hình
Hải Cua Bánh Canh Cua Cà Mau, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ quán ăn.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Cua", "Bánh Canh Cua", "Cà Mau", hình con cua.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 03.09.24 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Việt Khải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM