TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07226
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU POINT AVE, hình
POINT AVE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Cho thuê và bán bất động sản; quản lý hoặc môi giới về các giao dịch liên quan đến bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn về bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư. 41 Dạy ngoại ngữ; dạy kỹ năng đàm thoại và thuyết trình bằng ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức và thực hiện khảo sát trình độ ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn giáo dục và du học.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.17 17.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH POINT AVENUE PTE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 2, NOCTI, E4 khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM