TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07227
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU YourTv GROUP Activate your dream, hình
YourTv GROUP Activate your dream, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 38 Phát thanh; truyền hình; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền hình. 41 Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.09.11 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hán Hữu Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 207/6 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM