TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07234
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SOFTFIT, hình
SOFTFIT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo may mặc sẵn; quần áo định hình. 35 Kinh doanh (mua bán) hàng dệt may.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.02.01 24.15.07 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM