TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07237
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU JOJO, hình
JOJO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ thẩm mỹ JOJO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 120 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM