TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07244
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HH HIEP HUNG TECHNICAL, hình
HH HIEP HUNG TECHNICAL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Phụ tùng máy móc ngành in, cụ thể là trục cuốn (ru-lô) ngành in.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.07.01 25.05.25 26.04.07 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ cao su kỹ thuật Hiệp Hưng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 256/19/37 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM