TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07245
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ZENSA GROUP, hình
ZENSA GROUP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Nhang (hương thắp).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "GROUP".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tập đoàn ZENSA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 261H Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM