TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07282
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DOKI DOKI
DOKI DOKI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán đồ chơi.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hữu Hoàng Tùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 53/26 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM