TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07285
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SK Acoustics
SK Acoustics
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị và máy âm thanh cụ thể là: loa, amply, micro, đầu máy karaoke.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Thế Mạnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 387-389, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM