TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07287
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Clusters PREMIUM AUSTRALIAN, hình
Clusters PREMIUM AUSTRALIAN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Trái cây đã sấy khô; rau đã sấy khô; nho khô; quả phúc bồn tử đã sấy khô; nho đã sấy khô không hạt; trái cây đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; hỗn hợp trái cây (trái cây trộn) và quả hạch đã sấy khô; trái cây đóng hộp.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "PREMIUM AUSTRALIAN", hình chùm nho.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Murray River Organics Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 32 Crompton Way, Dandenong South, VIC 3175, Australia
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM