TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07294
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BY UNI-PHARMA SPASMO-APOTEL
BY UNI-PHARMA SPASMO-APOTEL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm dùng để giảm đau; dược phẩm dùng để hạ sốt (analgesic and antipyretic pharmaceutical preparations)
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 14th Klm. National Road 1, Gr-145 64, Kifissia - Greece
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM