TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07295
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BLACKVUE
BLACKVUE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Dịch vụ điện toán đám mây; lập trình phần mềm điều hành máy vi tính để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây (cloud computing services, programming of computer operating software for accessing and using a cloud computing network)
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Pittasoft Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A dong 7F, 131 Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea (Gasan-dong, BYC HIGHCITY)
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM