TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07302
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU chiganvy
chiganvy
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
24 Vải dệt sọc nổi; vải; vải in hoa; vải sợi dệt; vải bông; vải dệt (fabric); vải cutin [một loại vải chéo]; vải dùng để bọc đồ đạc; vải đã phác họa họa tiết để thêu; vải trúc bâu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU VERBELLE LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN RM18K, 27/F, Ho King Comm CTR, 2-16 Fayuen ST, Mongkok Kowloon, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/03/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM