TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07305
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Hải Dương, hình
Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Hải Dương, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục đào tạo; giảng dạy tin học; giảng dạy ngoại ngữ ; tư vấn du học; sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 42 Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên", "Tỉnh Hải Dương", hình thành Đông, hình quyển sách, hình quỹ đạo nguyên tử.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 01.13.01 05.05.20 07.01.01 07.01.24 20.07.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 310 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PADEMARK CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM