TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07311
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU All4U Tất Cả Vì Bạn, hình
All4U Tất Cả Vì Bạn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo. 40 In mẫu vẽ; in ảnh chụp; dịch vụ in; in đá; in trên lụa.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Tất Cả Vì Bạn".
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.01 24.15.07 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH công nghệ xanh NANO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1112 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM