TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07312
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU nanoprint Giải Pháp Cho DTG & UV, hình
nanoprint Giải Pháp Cho DTG & UV, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Máy in; máy in để in trên tấm kim loại. 09 Thiết bị làm khô các bản in ảnh; máy in dùng với máy tính.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "nanoprint", "Giải Pháp Cho DTG & UV".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 01.15.21 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH công nghệ xanh NANO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1112 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM