TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07316
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Cọ Sơn Hoàng Kim, hình
Cọ Sơn Hoàng Kim, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Con lăn (dành cho thợ sơn); chổi quét sơn.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Cọ Sơn".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 24.15.11 24.15.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH cọ sơn Hoàng Kim
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 730/1/2/3A Hương Lộ 2, khu phố 4, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM