TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07325
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU YANKEE CANDLE
YANKEE CANDLE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
04 Nến; sáp thơm dùng trong lò đốt tinh dầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU The Yankee Candle Company, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16 Yankee Candle Way, South Deerfield, Massachusetts 01373, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM