TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07332
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mắm Chắt Phu Hiền Hoàng Tân, hình
Mắm Chắt Phu Hiền Hoàng Tân, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm, mắm tôm, mắm tép. 40 Chế biến, bảo quản nước mắm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 03.09.24 06.01.02 06.03.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã chế biến mắm chắt Phu Hiền Hoàng Tân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 3, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM