TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07333
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NTC Garage, hình
NTC Garage, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ rửa xe; đánh bóng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng].
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 01.11.08 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ giải trí truyền thông NTC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 110/62/9 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM