TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07337
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU STEAMFORD, hình
STEAMFORD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này). 25 Quần áo. 28 Đồ chơi; trò chơi. 41 Đào tạo; giải trí.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH WONDERKIDS Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 48, ngõ 213 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (24/04/2020) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM