TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07356
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Dược SPA & CLINIC D, hình
Dược SPA & CLINIC D, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Dược", "SPA & CLINIC".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Minh Thu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 44 Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM