TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07360
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NHÔM TSL TS, hình
NHÔM TSL TS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Thanh nhôm định hình.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.24 07.03.11 26.03.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần giải pháp kiến trúc và xây dựng TS
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 22, tổ dân phố 5, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM