TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07364
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU mr.Hải ACCESSORiES RACING, hình
mr.Hải ACCESSORiES RACING, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Phòng trưng bày và kinh doanh (buôn, bán): ô tô, mô tô, xe máy; dịch vụ mua, bán: phụ tùng, thiết bị, linh kiện cho ô tô, xe máy, mô tô.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.03 25.07.04 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần phụ tùng ô tô & mô tô Thái Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 32/1C ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/12/2020) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM