TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07369
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nắng Sài Gòn travel Công Ty TNHH Nắng Sài Gòn TRAVEL Tận tâm phục vụ - Niềm vui trọn vẹn, hình
Nắng Sài Gòn travel Công Ty TNHH Nắng Sài Gòn TRAVEL Tận tâm phục vụ - Niềm vui trọn vẹn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ du lịch, lữ hành.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Công Ty TNHH", "TRAVEL", "travel", "Tận tâm phục vụ - Niềm vui trọn vẹn", hình máy bay.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.03.16 18.05.03 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nắng Sài Gòn TRAVEL
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 338/160E Chiến Lược, khu phố 3, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM