TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07373
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SaFaRi Women
SaFaRi Women
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày, đồ đi ở chân; dép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất giấy E&U
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 255 An Phú Đông 3, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM