TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07375
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NGUYEN ANH COSMETIC, hình
NGUYEN ANH COSMETIC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán mỹ phẩm; mua bán bộ mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21 09.01.10 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH mỹ phẩm Nguyễn Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 192/2 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM