TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07377
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Epiderma, hình
Epiderma, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 35 Mua bán mỹ phẩm; mua bán bộ mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH mỹ phẩm EPIDERMA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 68B-20, đường ĐT745, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM