TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07379
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Folie HOMEWEAR
Folie HOMEWEAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 35 Mua bán quần áo; mua bán trang phục; mua bán đồ đi ở chân; mua bán đồ đội đầu.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "HOMEWEAR".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Trinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2401/2A Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành Phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM