TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07382
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU 24h refresh, hình
24h refresh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Trà; cà phê; ca cao; cà phê nhân tạo; kem lạnh. 32 Đồ uống không có cồn; nước ngọt; nước [đồ uống]; nước uống có muối lithi; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "refresh", "24h".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH nước giải khát MEGA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 19 đường 4A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM