TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07384
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU 2NÔNG hình
2NÔNG hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 09 Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 35 Mua bán phân bón; sản xuất chương trình mua sắm trực tuyến; thông tin về thương mại; điều tra thương mại; mua bán máy nông nghiệp; mua bán tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; mua bán cây giống; mua bán hệ thống tưới nước tự động; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 24.15.07 24.15.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM