TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07389
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KTH STONE CUTTING
KTH STONE CUTTING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Bộ phận của máy: đá nhám xếp, đá mài, đá cắt. 35 Mua bán: thiết bị và phụ tùng máy cắt đá nhám xếp, đá mài, đá cắt; mua bán: đá nhám xếp, đá mài, đá cắt.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "STONE CUTTING", "R".
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.01 24.15.07 24.15.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH STONE CUTTING Hải Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 899 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM