TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07392
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GEESAA, hình
GEESAA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Nhãn điện tử cho hàng hóa; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.02.07 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GEESAA TECHNOLOGY CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4F., No.60, Xingzhong Rd., Neihu Dist., Taipei City 11494, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ADMC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM