TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07397
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SUKYGOLD
SUKYGOLD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Vòi hoa sen; vòi; bồn cầu; bình nóng lạnh; máy điều hòa; máy lọc nước.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Kiều Quốc Đoàn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM