TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07398
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU WINLUX
WINLUX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hoàng Văn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM