TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07399
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SIL, hình
SIL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ đào tạo, giảng dạy ngoại ngữ.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Tự Phúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 260 đường 13 tháng 3, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM