TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07410
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU OVUSITOL
OVUSITOL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Nhật Vượng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 82/36 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SUNRISE IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM